Sprzęt

Wtryskarka Flex Press Professional , zestaw

Zestaw

Dłuto do uwalniania prac z gipsu

Wtryskarka SMART 101 - 400

z zakresem temperatury do 400 C

Wtryskarka Flex Press

Do wykonywania protez elastycznych

Wtryskarka Flex Press Advanced

Zestaw

Zestaw wytryskowy Nobilium

Prasa wtryskowa i piecek, sprzęt manualny

Pistolet Hot Shot Elite

Pistolet Hot Shot Elite Professional

Zestaw do wykonywania klamer

Pistolet Hot Shot Elite Advanced

Zestaw do wykonywania klamer

Garnek polimeryzacyjny

Do polimeryzacji na zimno

Zamówienie

Polecamy