Wykłady

Wykład

Piątek 21.09.2018, Pawilon 15, sala 1E

Godz: 10:00 – 12:00

Adhezja i kompozyty. Kliniczne rekonstrukcje zębów / wykład 120 min

Prowadzący: lek.stom. Krzysztof Polanowski

 • Podstawy adhezji jako czynnika warunkującego sukces rekonstrukcji zęba
 • Czynniki wpływające na siłę adhezji
 • Proteza polyamidowa, nylonowa , acetalowa ? Wskazania i przeciwskazania
 • Systemy adhezyjne - różnice i zastosowanie
 • Adhezja i kompozyt wobec innych tworzyw wykorzystywanych w stomatologii:
  o Porcelana, metal, włókno szklane, glasjonomer
 • Czynniki minimalizujące skurcz polimeryzacyjny kompozytów
 • Materiały kompozytowe : różnice, parametry wpływające na rezultat kliniczny
 • Kompozyty mikrohybrydowe, nano, mikrofilne. Który? Gdzie? Dlaczego? stosujemy
 • Licowanie zębów techniką warstwową : prostą i zaawansowaną
 • Silany? Po co, kiedy i jak ?

 

Wykład zawarty jest w programie głównym Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

 

Warsztat praktyczny

Piątek 21.09.2018, Pawilon 7, sala 1D

Godz: 15:30- 18.30

Warsztat praktyczny :ćwiczenia na fantomach / 3 godziny

Szkolenie wg. programu " The Center for Esthetic Excellence" Chicago

 

Prowadzący: lek.stom. Krzysztof Polanowski

 • Wykonanie licówki z koloru A4 na A1 z zastosowaniem techniki warstwowej, opakerów i podbarwiaczy
 • Użycie kompozytów Mikrohybrydowych, Nano, Mikrofilnych
 • Zastosowanie Opakeru Pink
 • Zastosowanie opakerów standardowych
 • Użycie podbarwiaczy
 • Prawidłowe polerowanie kompozytów do efektu " glazury"

Koszt: 400 zł

Zgłoszenia można dokonać Tutaj